Tilburg klimaatneutraal in 2045

De gemeente Tilburg heeft zich voorgenomen om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Via collega-tekstschrijver Caroline Moerland werd mij gevraagd om de redactie te voeren voor de eerste fase van het gemeentelijk beleidsstuk dat gaat over het energiegebruik van de bestaande woningvoorraad.

Overleg met deskundigen

Hoe worden die woningen verduurzaamd? Met zonnepanelen, windmolens en biogascentrales, maar ook door het bestaande Tilburgse warmtenet uit te breiden en te verduurzamen. Een mooie opdracht, die veel overleg vereiste met ter zake deskundige beleidsambtenaren.

Caroline en ik hebben ons inmiddels gespecialiseerd in het redigeren van lange, zakelijke teksten. Kijk maar eens op onze gezamenlijke site www.taaieteksten.nl.