Het waterschapsbeleid voor komend jaar

Jarenlang was ik de vaste eindredacteur van de Kadernota van Waterschap Brabantse Delta. Een flink ambtelijk stuk, waarin tot in details wordt vastgelegd hoe de voortgang is van diverse (middel-) langetermijnplannen, en wat er voor komend jaar op de rol staat. Het spoorboekje van het Waterschap, maar dan in lopende tekst.

s Avonds doorwerken

Het was soms een hectisch proces om alles op tijd klaar te krijgen voor de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur. Ondanks de strakke planning was het zeker in het begin wel eens nodig dat ik tot laat in de avond door zat te werken. Maar elk jaar ging het beter en uiteindelijk verliep het jaarlijks op rolletjes, volgens een heel strakke agenda.

Interessant werk

Vorig jaar werd de afdeling communicatie van het Waterschap Brabantse Delta uitgebreid en viel het besluit om de eindredactie voortaan in eigen huis te doen. Jammer voor mij, want het is erg interessant om te zien waar een waterschap zich allemaal mee bezighoudt.

Hier een download-link naar de laatste Kadernota waar ik aan meewerkte.

Omdat het redigeren van long copy voor (semi) overheid mij zo goed bevalt, heb ik daar samen met collega-tekstschrijver Caroline Moerland een apart bedrijf voor opgezet. Kijk maar eens op www.taaieteksten.nl.